|

Giới thiệu

     Trong nhiều năm hoạt động, đội ngũ tư vấn Vina hay VinaConsulting đã giúp nhiều tập đoàn, các công ty vừa và nhỏ, cũng như các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới đánh giá cách tổ chức CNTT, các quy trình nghiệp vụ, cơ sở hạ tầng CNTT, và giúp nâng cao sức cạnh tranh của họ trên thị trường thế giới.
     Từ năm 2006, khi qui tụ tại công ty Tư vấn Vina, đội ngũ chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng ở Việt Nam.      Tư vấn Vina đã chọn cung cấp những dịch vụ mình am hiểu nhất với sự chú trọng vào việc tối ưu hóa các giá trị  cung cấp cho khách hàng.

Các giá trị nòng cốt

Khách hàng là trọng tâm
1Chúng tôi phục vụ khách hàng tốt nhất trong khả năng có thể:

Chúng tôi sẽ làm bằng tất cả khả năng để phục vụ với các tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ cao cấp nhất

Tất cả chúng tôi làm việc nhiệt thành chú tâm vào công việc kinh doanh và công năng hoạt động của khách hàng

1Làm việc hết mình và đoàn kết nhóm
1Đúng nguyên tắc
1Có hiệu quả kinh tế
1Không ngừng phấn đấu

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tư vấn Vina mong muốn trở thành một tổ chức tư vấn có tầm vóc quốc tế hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa việc sử dụng CNTT như là một công cụ quản lý. Chúng tôi hoạt động độc lập với các nhà cung cấp phần mềm, phần cứng, các nhà tư vấn triễn khai và sự am hiểu sâu sắc nền văn hoá bản địa.

Tư vấn Vina tập trung năng lực nhằm giúp khách hàng mang lại những giá trị tối ưu cho các dự án đầu tư trong lãnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông.

Dịch vụ

Tư Vấn Chọn Lựa Phần Mềm Chiến Lược
Đánh Giá và Hiệu Chỉnh Chiến Lược CNTT và Chiến Lược Kinh Doanh
Dịch vụ Nghiệm Thu Dự Án
Dịch vụ chuẩn bị triển khai ERP
Bảo đảm thông tin
Tư Vấn Quản lư và Giám Sát Dự Án ERP
Dịch vụ đánh giá dự án triển khai ERP