|


Về chúng tôi

Với sự nối kết kinh nghiệm trên 100 năm trong kinh doanh và các dịch vụ tư vấn CNTT trên tòan cầu, Tư vấn Vina tự hào cung cấp cho khách hàng của mình một đội ngũ với khả năng chuyên môn đặc biệt trong việc đưa ra các giải pháp, cải tiến chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa sản phẩm, tôi đa hóa các nguồn đầu tư, quản lý các rủi ro, tối ưu những cơ hội cho các chuyển đổi. Sau đây chỉ là mô những mô tả ngắn gon về một số thành viên đội ngũ tư vấn Vina. Chúng tôi linh động bổ sung những chuyên gia tư vấn mới với những kinh nghiệm khác nhau để trở thành một đội ngũ mang tầm cỡ quốc tế.

Thế mạnh của chúng tôi là con người. Và chúng tôi đang tiếp tục cập nhật các kỹ năng để luôn theo kịp sự thay đổi không ngừng của thế giới. Nhân viên của chúng tôi được đánh giá theo kết quả thực tế, theo mức độ hài lòng của khách hàng.

Đội ngũ

Quang Nguyễn - Tổng Giám Đốc
Leon Sikes - Giám đốc điều hành
Hoàng Minh Triết- Giám đốc dự án
Thomas Wanhoff - Giám đốc truyền thông
Lương Quỳnh Giao - Quản trị dự án
Trịnh Lê Hoàng - Quản trị dự án