|

Tư vấn lựa chọn phần mềm chiến lược

Thật khó để biết phải bắt đầu từ đâu với quá nhiều thông tin về ERP hiện có trên thị trường …

Một điều quan trọng cần xem xét trước khi tiến hành là cách thức bán phần mềm của các nhàcung cấp. Một số các nhà cung cấp không bán trực tiếp sản phẩm của mình mà thông qua một kênh bán lại. Điều đó tạo ra một khác biệt ch rất lớn cho việc mua, triển khai và bảo trì phần mềm.

Đa phần người sử dụng phải chịu một chi phí quá lớn trong suốt quá trình triển khai cũng như tìm hiểu sâu hơn  các nhu cầu của chính họ. Với một phần mềm,  thì một dự án sáu tháng thường kéo dài đến một hoặc hai năm với nhiều tùy chỉnh đã được thiết kế lại cho phù hợp với mỗi doanh nghiệp.

Không nên nghĩ rằng phần mềm dễ điều chỉnh theo cách nói thông thường, hay phần mềm là “môđun”. Phần mềm mất nhiều thời gian hơn để triển khai so với kế hoạch và đồng nghĩa với việc tốn nhiều tiền và nguồn lực hơn những gì bạn dự định ban đầu.

Nhưng hãy nắm bắt từng bước và bắt đầu với các động tác căn bản để bạn có thể ngăn ngừa được điều này xảy ra:

Bước 1: Phân tích hiện trạng của tổ chức và rút ra được bạn cần thiết phải có các chức năng gì đưa vào  ứng dụng để đem lại kết quả cho tổ chức của bạn.

Bước 2: Đánh giá các vấn đề và các hạn chế của phần mềm và cơ sở dữ liệu hiện tại để xác định được các yếu tố và nghiệp vụ cần thiết của tổ chức

Bước 3: Sọan danh sách các nhà cung cấp phần mềm và sản phẩm của họ có thể đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ.

Các bước trên chỉ là những bước khởi đầu của quy trình lựa chọn phần mềm…

Lực chọn hệ thống ERP – phù hợp

 

Lựa chọn ERP - Các bước đề nghị

Quy trình lựa chọn hệ thống được thiết kế với một phương pháp nghiêm ngặt đặt trong sự đánh giá tốt nhất về nhà cung cấp và hệ thống một các khách quan. Quy trình đánh giá căn cứ vào tiêu chuẩn quốc tế với một cách tiếp cận khoa học để bảo đảm giải pháp thích hợp nhất, đánh giá vô tư và công bằng cho các nhà cung cấp ERP và nhà triễn khai ERP.