|

Tư Vấn Quản lý và Giám Sát Dự Án ERP

Càng tăng sự phức tạp của môi trường kinh doanh càng làm trở ngại nhiều hơn đến việc cung ứng có hiệu quả.

Sự phức tạp và thiếu ổn định, càng  làm tăng thêm  sự rủi ro trong việc khả thi của CNTT trong một dự án

Bước khởi đầu càng phức tạp thì bạn cần phải tập trung nhiều hơn vào các mặt chính - các nhóm lập trình thường tập trung vào kết quả chuyển giao, các quy trình, mà bỏ quên những yếu tố bên ngoài.

Đây là các câu hỏi mấu chốt và phải chia làm nhiều giai đoạn trước khi bạn bắt đầu bất kỳ một dự án chiến lược nào và các giai đoạn cần thiết cần được nắm rõ.