|

Ðánh Giá và Hiệu Chỉnh Chiến Lược CNTT và Chiến Lược Kinh Doanh

Chiến lược công nghệ thông tin (CNTT) cần thiết phải phản ánh CNTT sẽ hổ trợ cho chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp như thế nào với những yêu cầu của doanh nghiệp, năng lực nội tại và môi trường bên ngoài.

Một chiến lược công nghệ thông tin phải đưa ra được các nguyên tắc và sự chỉ đạo trong hoạt động hàng ngày cùng với các mục tiêu sẽ đạt được trong tương lai.

Một chiến lược công nghệ thông tin cần có tính khả thi, không chỉ là những nguyên tắc.

Một chiến lược công nghệ thông tin phải linh động và phải thường xuyên được cập nhật để có thể thích ứng được với mọi thay đổi của doanh nghiệp đó

Một phương pháp đơn giản nhưng đầy sức mạnh… để đưa tới sự đồng tâm trong đội ngũ của bạn…