|

Bảo đảm thông tin

Trong một thế giới không biên giới, nhu cầu về bảo vệ thông tin là cần thiết—đó là điều bắt buộc! Khi mà  công nghệ tiếp tục vượt ra khỏi các lá chắn bảo vệ mạng (như tường lửa; chương trình virus; hệ thống hướng dẫn dò tìm/ngăn ngừa; v.v...), tồn tại lỗ hổng bảo mật lớn trong truy cập, cấu trúc, chia sẽ và bảo vệ dữ liệu, bí mật, và thông tin riêng tư. VinaConsulting tin rằng bây giờ là thời gian để khắc phục những thiếu sót về bảo mật thông tin quan trọng.

Triết lý của chúng tôi không chỉ là yếu tố phần cứng, phần mềm và thông tin bảo mật mà chúng tôi đi vào xem xét “yếu tố con người”

Bảo đảm thông tin là gì?

Biện pháp bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin bằng cách bảo đảm tính khả dụng, trọn vẹn, xác thực,cẩn mật và không thoái thác của chúng. Những biện pháp này bao gồm cung cấp cho việc đáp trả của hệ thống thông tin bằng cách kết hợp bảo vệ, dò tìm, và khả năng chống trả lại.

Bảo đảm thông tin là gì?

Biện pháp bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin bằng cách bảo đảm tính khả dụng, trọn vẹn, xác thực,cẩn mật và không thoái thác của chúng. Những biện pháp này bao gồm cung cấp cho việc đáp trả của hệ thống thông tin bằng cách kết hợp bảo vệ, dò tìm, và khả năng chống trả lại.

 

Một doanh nghiệp bền vững và uyển chuyển có thể …..

Vững vàng trong tình trạng xấu và thích ứng với môi trường rủi ro mới

Phán đoán, nhanh nhẹn, kết nối và sẵn sàng

Có khả năng kiểm soát mô hình kinh doanh và chiến lược trong hoàn cảnh thay đổi

Có năng lực thay đổi trước các trường hợp để việc thay đổi trở thành điều liều lĩnh hiển nhiên

Duy trì nhiệm vụ trong các mặt rủi ro