|

Trong nhiều năm, đội ngũ tư vấn Vina đã từng giúp nhiều tập đoàn trên thế giới và các công ty vừa và nhỏ chuẩn bị cho cuộc đua đầy cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tư vấn Vina hướng đến việc hỗ trợ những khách hàng Việt Nam trong các lĩnh vực sau:

Tư Vấn Chọn Lựa Phần Mềm Chiến Lược
Đánh Giá và Hiệu Chỉnh Chiến Lược CNTT và Chiến Lược Kinh Doanh
Dịch vụ Nghiệm Thu Dự Án
Dịch vụ chuẩn bị triển khai ERP
Bảo đảm thông tin
Tư Vấn Quản lư và Giám Sát Dự Án ERP
Dịch vụ đánh giá dự án triển khai ERP

Mô hình kinh doanh của Tư vấn Vina chú trọng đến việc chuyển giao đến khách hàng những giá trị đặc biệt bằng cách duy trì hệ thống phí dịch vụ giống với tiêu chuẩn chất lượng của thế giới.