|

Tại tư vấn Vina, chúng tôi sử dụng một phương pháp thống nhất cho tất cả các dịch vụ. Phương pháp này là sự đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các khách hàng trên toàn thế giới và hơn 100 năm kinh nghiệm, tập hợp từ bốn tập đoàn tư vấn lớn khác… Chúng tôi mang kiến thức quốc tế để giúp quý khách hàng mở rộng phạm vi kinh doanh của mình ra thế giới.